Recruitmentscan & heldere analyse

Stel je voor, je wervingsproces is zo gestroomlijnd dat je altijd de beste kandidaten binnenhaalt. Want laten we eerlijk zijn, de concurrentie is moordend en je wil gewoon winnen.

Dat is haalbaar als je recruitmentproces op rolletjes loopt.

Om te zien waar de verbeterpunten liggen, zetten we slimme tools in die je snel inzicht geven: een recruitmentscan, audit of een mystery candidate.

Recruitmentscan & audit

Ontdek hoe jouw recruitmentproces presteert en krijg antwoord op belangrijke vragen zoals:

  • Is het werving- en selectieproces optimaal ingericht?
  • Wat werkt er goed en waar zitten de knelpunten? Waar liggen buiten de deur kansen en risico’s?
  • Wat denkt een nieuwe kandidaat of klant die voor het eerst contact legt?
  • Voldoet je recruitmentwebsite aan de verwachtingen van de veeleisende kandidaat van nu?
  • Hoe ziet de buitenwereld jouw bedrijf? Welke kansen heb je op korte en lange termijn om je werkgeversmerk te versterken?
  • Waar kun je kosten besparen?

Zo wordt duidelijk wat er verbeterd moet worden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We doen bovendien aanbevelingen en geven aan hoe en waarmee je het snelst meer rendement uit recruitmentactiviteiten kunt halen.

Mystery candidate

De inzet van een ervaren en goed geïnstrueerde mystery candidate* kan je -en ons- veel nuttige informatie opleveren. Onder andere over de manier waarop recruiters presteren, hoe de kandidaat begeleid wordt, en waar het recruitmentproces moet worden aangepast. Uiteraard zorgen we ervoor dat dit onderzoekstraject gestroomlijnd verloopt, volgens een vooraf vastgesteld script.

*Een mystery candidate is een geschoolde acteur die zich voordoet als kandidaat. Nota bene: Recruit2 hanteert de MSPA gedragscodes en richtlijnen van Mystery Shopping.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Jacco Valkenburg, telefoon +31 6 2825 7098 of e-mail jacco@recruit2.com

Clifford Chance

Na proces analyse een vernieuwde arbeidsmarktcommunicatie campagne gerealiseerd en recruitment proces verder geoptimaliseerd.

ING Investment Management

Analyse en advies met betrekking tot recruitment zoals opzet van een nieuwe Europese recruiting organisatie, verbeteren arbeidsmarktcommunicatie en operationeel recruitment van internationale vacatures.

ING Insurance

Project om alle aspecten rond de instroom van personeel optimaal in te richten en het bedrijf te ondersteunen naar een Recruitment Centre of Excellence voor de hele regio.