Recruitmentscan & heldere analyse

Jij wil de juiste kandidaten aantrekken. Maar dat willen anderen net zo graag… Die zul je dan ook moeten overtroeven. En dat kan, wanneer het recruitmentproces in jouw organisatie perfect verloopt. Om te achterhalen welke onderdelen in het proces beter kunnen, maken we gebruik van praktische tools die snel resultaat opleveren: een recruitment audit of een mystery candidate.

Recruitmentscan & audit

Hiermee krijg je inzicht in de performance van het recruitmentproces van jouw organisatie en antwoorden op belangrijke vragen:

  • Wat is de eerste indruk van een nieuwe kandidaat of klant die jouw organisatie benadert?
  • Is het werving- en selectieproces optimaal ingericht? Wat zijn intern de sterktes en zwaktes in het proces? En waar liggen extern kansen en bedreigingen?
  • Wat doen recruiters met de trainingen en vaardigheden in de praktijk?
  • Wat zijn de kwaliteit, snelheid en commerciële vaardigheden waarmee kandidaten of klanten te maken krijgen als ze met jouw organisatie in contact treden?
  • Welke kostenbesparingen zijn er mogelijk?

Zo wordt duidelijk wat er verbeterd moet worden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We doen bovendien aanbevelingen en geven aan hoe en waarmee je het snelst meer rendement uit recruitmentactiviteiten kunt halen.

Mystery candidate

De inzet van een ervaren en goed geïnstrueerde mystery candidate* kan je -en ons- veel nuttige informatie opleveren. Onder andere over de manier waarop recruiters presteren, hoe de kandidaat begeleid wordt, en waar het recruitmentproces moet worden aangepast. Uiteraard zorgen we ervoor dat dit onderzoekstraject gestroomlijnd verloopt, volgens een vooraf vastgesteld script.

*Een mystery candidate is een geschoolde acteur die zich voordoet als kandidaat. Nota bene: Recruit2 hanteert de MSPA gedragscodes en richtlijnen van Mystery Shopping.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Jacco Valkenburg, telefoon +31 6 2825 7098 of e-mail jacco@recruit2.com

Clifford Chance

Na proces analyse een vernieuwde arbeidsmarktcommunicatie campagne gerealiseerd en recruitment proces verder geoptimaliseerd.

ING Investment Management

Analyse en advies met betrekking tot recruitment zoals opzet van een nieuwe Europese recruiting organisatie, verbeteren arbeidsmarktcommunicatie en operationeel recruitment van internationale vacatures.

ING Insurance

Project om alle aspecten rond de instroom van personeel optimaal in te richten en het bedrijf te ondersteunen naar een Recruitment Centre of Excellence voor de hele regio.